USSR Nationals 1975


General 0000-00-00 - 0000-00-00
Amateur
Clay
4
Tallin
USSR

Source The Encyclopedia of Russian TennisMedia


Winner Alexander Irakleivich Metreveli


Players
Ramiz Akhmerov
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
Aleksandr Bogomolov Sr.
Vyacheslav Vladimirovich Egorov
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Teimuraz Irakleivich Kakuliya
Vladimir Viktorovich Korotkov
Sergei Likhachev
Alexander Irakleivich Metreveli
M. Osetinsky
Anatoli Filippowitsch Volkov


Rounds
Round 4
Aleksandr Bogomolov Sr.*
M. Osetinsky
6-1 6-4 6-3
Vyacheslav Egorov*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
6-1 6-4 7-5
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow*
Vladimir Korotkov
1-6 6-3 6-2 6-1
Ramiz Akhmerov*
Sergei Likhachev
8-6 6-3 0-6 8-6

Quarterfinals
Aleksandr Bogomolov Sr.*
Anatoli Volkov
0-6 6-4 6-3 0-6 6-3
Vyacheslav Egorov*
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
6-4 6-3 2-6 8-6
Teimuraz Kakuliya*
Ramiz Akhmerov
6-4 6-4 6-3

Semifinals
Teimuraz Kakuliya*
Aleksandr Bogomolov Sr.
1-6 6-4 6-3 7-5
Alex Metreveli*
Vyacheslav Egorov
6-2 8-6 7-9 6-1

Final
Alex Metreveli*
Teimuraz Kakuliya
8-6 4-6 3-6 6-3 7-5


Tournament
Round 4
Vyacheslav Egorov*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow*
Vladimir Korotkov
Ramiz Akhmerov*
Sergei Likhachev
Aleksandr Bogomolov Sr.*
M. Osetinsky
Quarterfinals
Vyacheslav Egorov*
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
Teimuraz Kakuliya*
Ramiz Akhmerov
Aleksandr Bogomolov Sr.*
Anatoli Volkov
Semifinals
Alex Metreveli*
Vyacheslav Egorov
Teimuraz Kakuliya*
Aleksandr Bogomolov Sr.
Final
Alex Metreveli*
Teimuraz Kakuliya