Vigo 1966


General 0000-00-00 - 1966-09-06
Open
Unknown
1
Vigo
Spain

Source World TennisMedia


Winner Nikola (Niki) Pilic


Players
Jose Edson Mandarino
Nikola (Niki) Pilic


Rounds
Final
Nikola (Niki) Pilic*
Jose Edson Mandarino
1-6 6-2 6-3 6-2


Tournament
Final
Nikola (Niki) Pilic*
Jose Edson Mandarino