USSR Nationals 1970


General 0000-00-00 - 1970-10-11
Amateur
Clay
4
Alma
USSR

Source The Encyclopedia of Russian Tennis/World TennisMedia


Winner Alexander Irakleivich Metreveli


Players
Vyacheslav Vladimirovich Egorov
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Jānis Juska (Juška/Yushka)
Teimuraz Irakleivich Kakuliya
Vladimir Viktorovich Korotkov
Toomas Karlovich Lejus
Sergei Likhachev
Alexander Irakleivich Metreveli
Mr. Minaichev
Vladimir Karlovich Palman
Valeri Borissowitsch Peschanko
Khendrick Sepp
Rudolf Sergeyevich Sivokhin
Schamil Anvyarovich Tarpishchev
Vladimir Vasilyev
Anatoli Filippowitsch Volkov


Rounds
Round 4
Alex Metreveli*
Schamil Tarpishchev
6-2 4-6 6-2 6-4
Aleksandr Mikhailovich Ivanov*
Rudolf Sergeyevich Sivokhin
8-6 8-6 6-4
Vyacheslav Egorov*
Mr. Minaichev
8-6 6-4 6-2
Teimuraz Kakuliya*
Vladimir Korotkov
6-3 9-7 6-1
Anatoli Volkov*
Janis Juska
4-6 6-1 6-4 6-8 6-1
Vladimir Karlovich Palman*
Vladimir Vasilyev
6-3 12-10 3-3 ret.
Sergei Likhachev*
Valeri Peschanko
8-6 6-2 6-2
Toomas Lejus*
Khendrick Sepp
1-6 6-2 7-5 1-6 6-3

Quarterfinals
Alex Metreveli*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
6-2 6-3 6-0
Vyacheslav Egorov*
Teimuraz Kakuliya
6-2 5-7 7-9 7-5 6-0
Anatoli Volkov*
Vladimir Karlovich Palman
6-4 6-1 6-4
Toomas Lejus*
Sergei Likhachev
6-4 3-6 3-6 8-6 6-2

Semifinals
Alex Metreveli*
Vyacheslav Egorov
6-3 6-1 6-1
Toomas Lejus*
Anatoli Volkov
10-12 6-4 1-6 6-3 6-3

Final
Alex Metreveli*
Toomas Lejus
6-4 6-4 6-4


Tournament
Round 4
Alex Metreveli*
Schamil Tarpishchev
Aleksandr Mikhailovich Ivanov*
Rudolf Sergeyevich Sivokhin
Vyacheslav Egorov*
Mr. Minaichev
Teimuraz Kakuliya*
Vladimir Korotkov
Toomas Lejus*
Khendrick Sepp
Sergei Likhachev*
Valeri Peschanko
Anatoli Volkov*
Janis Juska
Vladimir Karlovich Palman*
Vladimir Vasilyev
Quarterfinals
Alex Metreveli*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Vyacheslav Egorov*
Teimuraz Kakuliya
Toomas Lejus*
Sergei Likhachev
Anatoli Volkov*
Vladimir Karlovich Palman
Semifinals
Alex Metreveli*
Vyacheslav Egorov
Toomas Lejus*
Anatoli Volkov
Final
Alex Metreveli*
Toomas Lejus