Top Twelve 1972


General 0000-00-00 - 1972-08-01
Open
Unknown
4
Tallin, Estonia
USSR

Source World TennisMedia


Winner Schamil Anvyarovich Tarpishchev


Players
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Vladimir Viktorovich Korotkov
Peeter Lamp
Ervin Lange
Toomas Karlovich Lejus
Sergei Likhachev
Valeri Borissowitsch Peschanko
V. Pozdnyakov
Khendrick Sepp
Schamil Anvyarovich Tarpishchev
Anatoli Filippowitsch Volkov


Rounds
Round 1
Schamil Tarpishchev*
Peeter Lamp
3-6 8-6 6-4
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow*
Ervin Lange
6-3 4-6 6-0
Valeri Peschanko*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
3-6 8-6 7-5
Anatoli Volkov*
V. Pozdnyakov
6-2 3-6 6-0

Quarterfinals
Schamil Tarpishchev*
Toomas Lejus
6-2 7-5
Khendrick Sepp*
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
6-3 6-3
Vladimir Korotkov*
Valeri Peschanko
6-3 6-3
Anatoli Volkov*
Sergei Likhachev
6-3 5-7 6-1

Semifinals
Schamil Tarpishchev*
Khendrick Sepp
6-1 6-2
Vladimir Korotkov*
Anatoli Volkov
6-2 6-2

Final
Schamil Tarpishchev*
Vladimir Korotkov
6-4 2-6 9-7


Tournament
Round 1
Schamil Tarpishchev*
Peeter Lamp
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow*
Ervin Lange
Valeri Peschanko*
Aleksandr Mikhailovich Ivanov
Anatoli Volkov*
V. Pozdnyakov
Quarterfinals
Schamil Tarpishchev*
Toomas Lejus
Khendrick Sepp*
Jewgeni Wiktorowitsch Bobojedow
Vladimir Korotkov*
Valeri Peschanko
Anatoli Volkov*
Sergei Likhachev
Semifinals
Schamil Tarpishchev*
Khendrick Sepp
Vladimir Korotkov*
Anatoli Volkov
Final
Schamil Tarpishchev*
Vladimir Korotkov