Moskwa Open 1973


General 0000-00-00 - 1973-01-14
Open
Indoor
2
Moscow
Russia

Source World TennisMedia


Winner Vyacheslav Vladimirovich Egorov


Players
Vyacheslav Vladimirovich Egorov
Vladimir Viktorovich Korotkov
Toomas Karlovich Lejus
Anatoli Filippowitsch Volkov


Rounds
Semifinals
Vyacheslav Egorov*
Vladimir Korotkov
6-3 3-6 6-7 6-4 6-2
Anatoli Volkov*
Toomas Lejus
6-4 6-2 6-2

Final
Vyacheslav Egorov*
Anatoli Volkov
3-6 6-3 7-5 6-7 6-4


Tournament
Semifinals
Vyacheslav Egorov*
Vladimir Korotkov
Anatoli Volkov*
Toomas Lejus
Final
Vyacheslav Egorov*
Anatoli Volkov