Athena (Athens) 1973


General 0000-00-00 - 1973-09-09
Open
Unknown
4
Athens
Greece

Source World TennisMedia


Winner R. Nicky (Nikolaos) Kalogeropoulos


Players
Jerry Boresco
Jean Francois Caujolle
Pericles Gavrilidis
Marco Gilardelli
Juan M. Gisbert Ortiga Sr
Eduardo (Pacho) Gorostiaga Alcoreza
Pierre Joly
R. Nicky (Nikolaos) Kalogeropoulos
Nikolas (Nick) Kelaidis
Peter Langsford
Jacques Thamin
F. Lee Tomlinson


Rounds
Round 1
F. Lee Tomlinson*
Peter Langsford
7-5 6-3
Pierre Joly*
Pericles Gavrilidis
6-2 6-4
Eduardo Gorostiaga*
Nick Kelaidis
6-3 8-6
Marco Gilardelli*
Jerry Boresco
6-3 6-3

Quarterfinals
Nick Kalogeropoulos*
F. Lee Tomlinson
6-3 6-4
Jean Francois Caujolle*
Pierre Joly
6-0 8-6
Jacques Thamin*
Eduardo Gorostiaga
9-7 2-6 6-3
Juan M. Gisbert Ortiga Sr*
Marco Gilardelli
6-4 6-4

Semifinals
Nick Kalogeropoulos*
Jean Francois Caujolle
6-4 6-3 6-2
Juan M. Gisbert Ortiga Sr*
Jacques Thamin
6-1 6-1 6-3

Final
Nick Kalogeropoulos*
Juan M. Gisbert Ortiga Sr
6-4 3-6 2-6 6-4 6-4


Tournament
Round 1
F. Lee Tomlinson*
Peter Langsford
Pierre Joly*
Pericles Gavrilidis
Marco Gilardelli*
Jerry Boresco
Eduardo Gorostiaga*
Nick Kelaidis
Quarterfinals
Nick Kalogeropoulos*
F. Lee Tomlinson
Jean Francois Caujolle*
Pierre Joly
Juan M. Gisbert Ortiga Sr*
Marco Gilardelli
Jacques Thamin*
Eduardo Gorostiaga
Semifinals
Nick Kalogeropoulos*
Jean Francois Caujolle
Juan M. Gisbert Ortiga Sr*
Jacques Thamin
Final
Nick Kalogeropoulos*
Juan M. Gisbert Ortiga Sr