Polish International Championships 1973


General 1973-08-27 - 1973-09-02
Open
Unknown
1
Katowice, Baildon courts
Poland

Source historiapolskiegotenisa.plMedia


Winner Tadeusz Nowicki


Players
Vyacheslav Vladimirovich Egorov
Tadeusz Nowicki


Rounds
Final
Tadeusz Nowicki*
Vyacheslav Egorov
6-2 6-1 6-1


Tournament
Final
Tadeusz Nowicki*
Vyacheslav Egorov