River Plate Championships 1976


General 0000-00-00 - 1976-04-00
Open
Clay
1
Buenos Aires
Argentina

Source WikipediaMedia


Winner Julian R. Ganzabal


Players
Julian R. Ganzabal
Lorenzo Soriano


Rounds
Final
Julian R. Ganzabal*
Lorenzo Soriano
7-5 6-3


Tournament
Final
Julian R. Ganzabal*
Lorenzo Soriano