Schorndorf 1984


General 1984-07-05 - 1984-07-08
Open

3
Schorndorf / TC
Germany

Source Deutsche Tennis Zeitung


Info 15th Tournament of the National Grand Prix Series – Category B – Prize money DM 16.000 – LBS CupMedia


Winner Damir Buljevic


Players
Damir Buljevic
Stefan Eggmayer
Pavel Hutka (Huťka)
Manfred Jungnitsch
Ulrich (Ulli) Marten
Rostislav Piskacek
Christoph Sammer (Sämmer)
Markus Schur


Rounds
Quarterfinals
Ulrich (Ulli) Marten*
Markus Schur
3-6 6-4 6-2
Rostislav Piskacek*
Manfred Jungnitsch
6-3 6-2
Damir Buljevic*
Stefan Eggmayer
6-3 6-4
Pavel Hutka (Huťka)*
Christoph Sämmer
6-4 6-2

Semifinals
Ulrich (Ulli) Marten*
Rostislav Piskacek
6-7 6-1 6-3
Damir Buljevic*
Pavel Hutka (Huťka)
6-4 6-2

Final
Damir Buljevic*
Ulrich (Ulli) Marten
6-4 6-4


Tournament
Quarterfinals
Damir Buljevic*
Stefan Eggmayer
Pavel Hutka (Huťka)*
Christoph Sämmer
Ulrich (Ulli) Marten*
Markus Schur
Rostislav Piskacek*
Manfred Jungnitsch
Semifinals
Damir Buljevic*
Pavel Hutka (Huťka)
Ulrich (Ulli) Marten*
Rostislav Piskacek
Final
Damir Buljevic*
Ulrich (Ulli) Marten