Panelinion 1968


General 0000-00-00 - 1968-06-02
Amateur
Unknown
3
Athena (Athens)
Greece

Source World TennisMedia


Winner Epaminondas Argyriou


Players
Epaminondas Argyriou
Alex Fistedis
Pericles Gavrilidis
Greg Kambakogiou
Nikolas (Nick) Kelaidis
Vas Olimbios
Ivan Pourpouras
Antoni Tsipouropoulos


Rounds
Quarterfinals
Pericles Gavrilidis*
Ivan Pourpouras
4-6 7-5 6-4
Nick Kelaidis*
Antoni Tsipouropoulos
5-7 6-2 6-1
Greg Kambakogiou*
Alex Fistedis
6-4 6-2
Epaminondas Argyriou*
Vas Olimbios
6-3 6-3

Semifinals
Nick Kelaidis*
Pericles Gavrilidis
w.o.
Epaminondas Argyriou*
Greg Kambakogiou
6-4 7-5

Final
Epaminondas Argyriou*
Nick Kelaidis
6-4 6-2 4-6 6-3


Tournament
Quarterfinals
Epaminondas Argyriou*
Vas Olimbios
Greg Kambakogiou*
Alex Fistedis
Nick Kelaidis*
Antoni Tsipouropoulos
Pericles Gavrilidis*
Ivan Pourpouras
Semifinals
Epaminondas Argyriou*
Greg Kambakogiou
Nick Kelaidis*
Pericles Gavrilidis
Final
Epaminondas Argyriou*
Nick Kelaidis