Greece National Championships 1965


General 0000-00-00 - 1965-09-05
Open
Unknown
3
Athens
Greece

Source World TennisMedia


Winner R. Nicky (Nikolaos) Kalogeropoulos


Players
Epaminondas Argyriou
Mr. Chalounis
Pericles Gavrilidis
R. Nicky (Nikolaos) Kalogeropoulos
Nick Kalyvas
Nikolas (Nick) Kelaidis
Ivan Pourpouras
Antoni Tsipouropoulos


Rounds
Quarterfinals
Nick Kalogeropoulos*
Mr. Chalounis
6-1 6-0
Epaminondas Argyriou*
Ivan Pourpouras
6-3 6-3
Pericles Gavrilidis*
Nick Kelaidis
6-0 6-1
Nick Kalyvas*
Antoni Tsipouropoulos
6-0 6-3

Semifinals
Nick Kalogeropoulos*
Epaminondas Argyriou
6-1 6-0 6-3
Nick Kalyvas*
Pericles Gavrilidis
6-2 2-6 6-1 1-6 8-6

Final
Nick Kalogeropoulos*
Nick Kalyvas
4-6 6-2 3-6 6-0 6-2


Tournament
Quarterfinals
Nick Kalogeropoulos*
Mr. Chalounis
Epaminondas Argyriou*
Ivan Pourpouras
Nick Kalyvas*
Antoni Tsipouropoulos
Pericles Gavrilidis*
Nick Kelaidis
Semifinals
Nick Kalogeropoulos*
Epaminondas Argyriou
Nick Kalyvas*
Pericles Gavrilidis
Final
Nick Kalogeropoulos*
Nick Kalyvas